Condicions generals experiències i activitats

CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR

L’usuari declara que és més gran (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per David Mauri Hierro (Viatges Némon Vacaciones y Ocio, SL), manifesta que accepta la vinculació del present acord i entén i accepta totalment les condicions aquí anunciades per a l’ús del lloc web i dels serveis oferts.

David Mauri Hierro (Viatges Némon Vacaciones y Ocio, SL), no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i, per tant, no en pot constatar l’edat.

FORMA DE PAGAMENT I RESERVES

Es considera efectiva la reserva un cop satisfet limport total de lactivitat.
Formes de pagament:

 • A través de les passarel·les de pagament de la present web
 • Ingressant l’import al nº de compte IBAN:  Banco Santander  ES37.0049.5652.7420.1604.1234   la titularitat del qual és  VIATGES NÉMON VACANCES I OCI SL . Indiqueu com a concepte el NOM DEL PARTICIPANT / TELÈFON i envieu el justificant del pagament a l’adreça receptive@viatgesnemon.com

DESPESES D’ANUL·LACIÓ

 • El client pot anul·lar gratuïtament la reserva fins a 72 hores abans de la prestació del servei.
 • Si el client cancel·la amb menys de 48 hores abans, el reemborsament serà del 75% del total de la reserva.
 • Si el client cancel·la amb menys de 24 hores abans, el reemborsament serà del 50% del total de la reserva.
 • Si el client cancel·la amb menys de 18 hores d’antelació, el client arriba més de 10 minuts tard o no es presenta, no s’oferirà cap reemborsament.
 • Si el client cancel·la per causa justificada de força major (malaltia, accident, mort, acomiadament, citació judicial, …). Podeu triar entre realitzar l’activitat un altre dia de l’any en curs o rebre el reemborsament del 50% del total de reserva.
 • La devolució de l’import es realitzarà com a molt tard el dia 1 del mes següent amb una penalització del 25% en concepte de despeses de gestió.

CONDICIONS DE LES RESERVES

Horaris : el client, des del moment en què contracta els serveis, coneix i accepta l’obligació de complir escrupolosament els horaris. L´hora de trobada serà sempre 5 minuts abans de l´hora d´inici. En cas que algun participant arribés amb 10 minuts de retard, aquest perdria automàticament tots els drets sobre el servei.

El client manifesta que ha estat informat de la situació i requisits del país/països objecte de la seva excursió d’acord amb la informació publicada a la pàgina web del Ministeri d’Afers Estrangers www.mae.es i que en coneix, per tant, les característiques i possibles riscos de tota mena del país/països de destinació.

Tenint en compte que els retards comportarien despeses addicionals sobre els equips, vehicles i honoraris dels guies, VIATGES NÉMON es reservaria el dret d’aplicar un plus en cas que el client manifestés via telefònica el desig que el guia esperés per dur a terme lactivitat.

VIATGES NÈMON no es fa responsable de les pèrdues o danys dels efectes personals o materials. No cal ni obligatori portar cap material per a la realització de les activitats. Si que recomanem l’ús de prismàtic durant les activitats al voltant del Delta de l’Ebre. Tot i això, VIATGES NÉMON no es fa responsable de la pèrdua, ni dany material que el material del client pugui patir.

L’empresa no es fa responsable dels danys materials ni personals que es puguin ocasionar durant la prestació del servei ni la seva conseqüència. Si el client accepta l’ús del vostre material (vehicle, prismàtics, telescopi, etc.) VIATGES NÉMON no es fa responsable de cap dany ni perjudici material ni personal que l’execució del servei hagi pogut implicar per als clients.

La pluja, el vent i el mal temps en general, en funció de la intensitat, poden ser un inconvenient per fer els nostres serveis, suspenent l’activitat si els guies ho creuen oportú. En aquest cas, es proposarà un canvi de data o activitat, VIATGES NÉMON no està obligat a fer devolucions per ser aquestes causes meteorològiques alienes a la seva voluntat.

L’activitat pot incloure el desplaçament des de l’allotjament fins a l’inici de l’activitat. En general, els desplaçaments s’hauran de fer amb els vehicles dels clients. Si els clients no disposen de vehicle propi per desplaçar-se al començament de l’activitat o per la realització de la mateixa VIATGES NÉMON us oferirà el servei de transfer fins al començament de l’activitat, així com la possibilitat d’efectuar el tour amb un vehicle de la empresa. Aquest tipus de peticions suposarà un increment del preu base de lactivitat. Consulteu al nostre personal les tarifes vigents per a aquests serveis.

VIATGES NÉMON s´alinea amb les directrius de la sostenibilitat i el respecte per l´entorn natural. Per tant, és de compliment obligat:

 • No dipositar residus als espais naturals,
 • Efectuar els desplaçaments amb el menor nombre de vehicles possibles,
 • No produir sorolls distorsionadors i molestos per a la fauna,
 • Seguiu sempre les indicacions del guia que dirigeix ​​l’activitat,
 • No consumir drogues ni begudes alcohòliques durant l’execució de l’activitat,
 • Ajudar la millora de la biodiversitat i del patrimoni cultural local.

El guia oferirà la sortida en català sempre que tothom entengui l´idioma. En defecte del compliment daquest requisit, el guia oferirà lactivitat en castellà i/o anglès o francès. Els tours poden ser bilingües amb un idioma local que pot ser català o castellà i la segona llengua el francès o l’anglès. Davant d’un grup amb llengües diferents, el guia sol·licitarà als clients quins idiomes entenen i s’oferirà el tour de forma bilingüe. En cap cas no s’oferirà un tour trilingüe ja que dificulta molt l’execució de l’activitat.

Aquestes condicions contractuals de serveis són de compliment obligat i el client, des del moment en què realitza el pagament, les reconeix, accepta i assumeix que tots els assistents sota la seva reserva han llegit i n’accepten les condicions.